el teknik logo

Våra tjänster

Kvalité sedan 1964

Elteknik levererar system och lösningar för styrning av industriella produktionsprocesser. 

Våra tjänster

Automation

Det svåra gör vi omedelbart,
– Det omöjliga kanske tar lite längre tid.

Montage

Montage med fokus på kvalité och effektivitet.

Installation

Vi vet att bra service är A & O.

Produkter

Kabelprovare

Kabelprovare 50100

Kabelprovaren används för att kontrollera att anslutnings- och skarvkablar är riktigt kopplade och funktionsdugliga.

Termotakt med inomhusgivare

Termotakt

Termotakt är en styrutrustning som utvecklades av Elteknik i samband med den rådande energikrisen i slutet av 1970-talet.

FaciMosaic

FACI Trygghetslarm

Elteknik arbetar med och säljer Faci Tera och Giga kallelsesignalsystem (även kallat trygghetslarm). Ett trygghetslarm som är framtaget utifrån morgondagens behov.

Om Elteknik

Meeting at office

Om Elteknik

Vi finns belägna på Axvägen i Sundsvall i lokaler som är specialritade utefter vår verksamhet; verkstad, lager, laboratorium, utställningshall, kontor och personalutrymmen.