el teknik logo

Våra tjänster

FaciMosaic

FACI - Trygghetslarm

Elteknik arbetar med och säljer Faci Tera och Giga kallelsesignalsystem (även kallat trygghetslarm). Ett trygghetslarm som är framtaget utifrån morgondagens behov. Vi arbetar med alltifrån små system med ett fåtal adresser till stora system som kan hantera upp till 999 adresser per avdelning.
 
FACI-systemet berättar VAR larmet kommer ifrån, tex. dagrum, lägenhet, kök etc. Detta innebär en ökad trygghet, såväl för vårdtagare som för personal. Hjälpen kommer dit den behövs, oavsett vem som larmar. Vidare har FACI-systemet inbyggd talkommunikation i systemet. Den ena funktionen avser tal mellan vårdtagare och personal. Den andra funktionen avser tal mellan personal.
FACI - Trygghetslarm