el teknik logo

Våra tjänster

Om Elteknik Svenska AB

Elteknik är grundat år 1964 vilket innebär att verksamheten fått utvecklas i takt med
utvecklingen av komponenter och funktioner på marknaden. I dagsläget arbetar vi inom tre områden: 

Automation | Montage | Installation

Verksamheten sysselsätter i dagsläget mellan 10-12 personer beroende på projekt och beläggning
och vi har en komplett verkstad för att kunna utföra de flesta el-tekniska montage. 

Meeting at office

Vår verksamhet

Vi finns belägna på Axvägen i Sundsvall i lokaler som är utformade utefter vår verksamhet; verkstad, lager, kontor och personalutrymmen. Elteknik är medlem i Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv samt erhållit kreditbedömningen ”AAA” varje år sedan mitten av 1990-talet.

Medarbetare

VD

Joel Ericsson

Tekniker, installatör

Anders Eriksson

Tekniker, installatör

Rickard Swenson

Ekonomi & Administration

Emma Lindgren

Tekniker, installatör

Lars Brunnström

Tekniker, installatör

Albin Grannas

Automationsingenjör

Niklas Forsberg

Tekniker, installatör

Tomas Nordvall

Automationsingenjör

Paul Wiklund

Tekniker, installatör

Christoffer Olsson

Medarbetare

VD

Joel Ericsson

Ekonomi & Administration

Emma Lindgren

Automationsingenjör

Niklas Forsberg

Automationsingenjör

Paul Wiklund

Tekniker, installatör

Anders Eriksson

Tekniker, installatör

Lars Brunnström

Tekniker, installatör

Tomas Nordvall

Tekniker, installatör

Christoffer Olsson

Tekniker, installatör

Rickard Swenson

Tekniker, installatör

Albin Grannas

Vår historia

Åren 1964-1969

Elteknik Svenska AB grundades den 1 januari 1964 av Mats Bergqvist. Det första året användes familjens garage som verkstad och lager. Låga kostnader och hårt arbete skapade grunden för Elteknik. Den ursprungliga och fortfarande gällande strategin blev att vara verksam inom svagströmssegmentet av elbranschen. Mats konstruerade, tillverkade och installerade den första matchtablån med klocka till den då nybyggda Sporthallen i Sundsvall. Den tekniska idén var snillrik och byggde på en skrivmaskin kompletterad med microswitchar på typerna. Vid ett tangentslag påverkades microswitchen som i sin tur gav en signal till matchtablån. Mats och Elteknik fick snabbt rykte om sig att leverera hög kvalité och med utlovad funktion. Under de kommande åren växte verksamhetens sig allt starkare och fick flytta till allt större lokaler för att verkstaden skulle kunna hantera de allt större uppdragen.

Om Elteknik

Åren 1970-1980

För Kema Nord i Stenungssund byggdes en styr- och reglerutrustning med mycket höga beständighetskrav i en tuff miljö och för Umeå sjukhus genomfördes en stor entreprenad som omfattade både kommunikation, styrning och reglering för över tiotusen funktioner. Verksamheten var nu väl etablerad och uppdrag genomfördes långt utanför regionen.

Åren 1981-1999

Under 80-talet uppfördes bolagets nuvarande lokaler på Axvägen 10 i Sundsvall. Lokalerna är ritade speciellt för Eltekniks verksamhet och omfattar verkstad med lager, laboratorium, utställningshall, kontor och personalutrymmen. Utvecklingen av teknik och produkter förändrade också företaget. De komplicerade och utrymmeskrävande reläsystem som använts började på allvar ersättas av elektronik. Bland Eltekniks uppdrag ingick nu även design av kretskort och att montera elektronikkomponenter för olika installationer. Elteknik blev en av pionjärerna som installatör av mobiltelefoner och snabbt blev bolaget en av de största leverantörerna i regionen. Ytterligare en affärsmöjlighet uppstod då Televerkets monopol upphörde. Elteknik kom att ta en stor marknadsandel av telefonväxlar i vår region.

Åren 2000-

Den huvudsakliga verksamheten sker inom tre områden: automation, montage, installation och ofta utförs projekten i sin helhet där vi är med redan från start och utnyttjar samtliga tre resursområden inom verksamheten. Från idé till driftsatt utrustning.

Elteknik Svenska AB är medlem i Installatörs Företagen och i Svenskt Näringsliv samt erhållit kreditbedömningen ”AAA” varje år sedan mitten av 1990-talet.