el teknik logo

Våra tjänster

Installation

Vi vet att bra service är A & O

Elinstallation

Solceller

Data och Fibernät

Elinstallation

Maskinella miljöer är vi vana vid och vi utför installationer, driftsättningar och kontroller i såväl egna som i andras projekt. 

Solceller

Med solceller på ditt tak producerar du din egen el och säljer överskottet tillbaka till elbolagen. Många väljer att installera solceller just på grund utav att det anses som en miljövänlig energikälla som kräver minimalt med underhåll och som över tid betalar sig själv.

Vi har under de senaste åren installerat över 100st solenergianläggningar och vi kan erbjuda lösningar för de flesta förekommande installationstyper.

Data och Fibernät

Elteknik har under många år arbetat med kabelförläggning och kontaktering. Vi installerar både koppar och fibernät samt utför svetsning av fiber.

Vi utför även kontrollmätningar av nyinstallationer och redan befintliga datanät.