el teknik logo

Våra tjänster

Termotakt

Termotakt är en styrutrustning som utvecklades av Elteknik i samband med den rådande energikrisen i slutet av 1970-talet. Kraven på att elförbrukningen måste minimeras blev då aktuella. Systemet har funnits på marknaden sedan 1978. Vid användning av Termotakt sparas mer än 50% av elförbrukningen. Förutom att det genererar en hel del sparade pengar har man även alltid tillgång till en varm bil.
 

Över 10 000 anläggningar i drift

Vi räknar idag med att ca 10 000 anläggningar finns i drift. Termotakt är avsedd att användas på större parkeringsplatser som arbetsplatser, betalparkeringar och på flygplatser m.m. Utrustningen är alltså lämplig i de situationer där man inte vet när fordonen ska användas nästa gång.
 

Hur fungerar det?

Termotakt fungerar på samma sätt som de flesta andra reglerutrustningar för elektrisk uppvärmning, tex. varm-vattenberedare, spisplattor, elradiatorer, kaffebryggare m.m. Principen är att man kopplar in ett element under en viss tidsperiod som sedan följs av en paus. Elementet är alltså i drift under intervaller.
 
Utrustningen består av en elektronikenhet med tillhörande utomhusgivare. Till elektronenheten, som har två växelvis arbetande reläutgångar, kan en eller flera kontaktorer kopplas. Dessa distribuerar i sin tur kraften till bilvärmaruttagen.
 
Uttagen har tillgång till reglerad kraft dygnet runt vid temperaturer under +5 grader. Genom att variera inkopplingstiden i förhållande till urkopplingstiden kan en konstant motortemperatur erhållas. Vid fallande temperatur ökar inkopplingstiden och frånkopplingstiden minskar. Detta sker ett steg per grad vid temperaturer mellan +5 grader och -30 grader.
 
När bilisten kommer till parkeringen och ansluter sitt fordon som är driftvarmt erhåller han/hon den energi som erfodras för att hålla en jämn motortemperatur till nästa användningstillfälle.